2003 yılında yayın hayatına başlayan fikrimulkiyet.com sitemiz telif, marka, patent, faydalı model, tasarım, yeni bitki çeşidi, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı gibi fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bir bilgi paylaşım bloğudur. Devamı…

EN YENİLER

Yapay Zekâ Gelişmeleri – IV

1. Uluslararası Gelişmeler: a) Avrupa Konseyi; Yapay Zekâ, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularını içeren taslak çerçeve sözleşmesini Aralık 2023 tarihinde yayımladı. b) Avrupa Komisyonu; Fikri Mülkiyet Eylem Planı üzerine yapılan çalışmayı yayınladı. Çalışmada dijital on yılda kültürel ve...

Devamını oku

Patent ve Tasarım Hukukunun Doçentlik Alanı Olması

- I - 2547 sayılı Kanunun 11. maddesi gereği Üniversitelerarası Kurul, hukukta aşağıdaki alanları doçentlik alanları olarak belirlemiştir: https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2023/8/2023BilimveSanatAlaniAnahtarKelimeler_24082023.pdf  (erişim; 25.9.2023). - II - Bu platformda daha önce fikri mülkiyetin neden bir doçentlik alanı kabul edilmesi gereği üzerinde durulmuştu (Bkz. https://fikrimulkiyet.com/fikri-mulkiyet-hukuku-mustakil-bir-docentlik-alani-ve-mustakil-bir-anabilim-dali-olarak-kabul-edilmeli/). O...

Devamını oku

Sınai Mülkiyet Başvurularında Yenilik ve Hoşgörü Süresi

Uluslararası literatürde “hoşgörü süresi” (grace period) olarak geçen kavram, patent, faydalı model ve tasarım koruma türlerinde aranan yenilik şartına istisna olabilecek kriterleri içermektedir. Bunun için öncelikle yenilik kavramı üzerinde durulması doğru olacaktır. Tasarımda Yenilik Nedir? Tasarımda yenilik kavramı Sınai Mülkiyet Kanunu...

Devamını oku

Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu Gerçekleştirildi

-I- Tarih boyunca basın yayıncılarının, yatırımlarını korumak maksadıyla kendilerine ait haber içeriklerinin kopyalanmasına ilişkin telif koruması talepleri hep reddedilmiştir. Dijital çağdan önce basın yayıncıları, yatırımlarının karşılığını ve haber içeriği üretiminin devamını gazete, dergi gibi basılı materyallerin satışı ve reklam gelirleriyle...

Devamını oku

E-ticarette Önemli Değişim – 4

Yönetmeliğe “Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesi eklenmiş olup aşağıdaki şekildedir. (1) Aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine...

Devamını oku
Sayfa 1 / 12 1 2 12


EN ÇOK OKUNANLAR

KATEGORİLER