2003 yılında yayın hayatına başlayan fikrimulkiyet.com sitemiz telif, marka, patent, faydalı model, tasarım, yeni bitki çeşidi, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı gibi fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bir bilgi paylaşım bloğudur. Devamı…

EN YENİLER

Patent ve Tasarım Hukukunun Doçentlik Alanı Olması

- I - 2547 sayılı Kanunun 11. maddesi gereği Üniversitelerarası Kurul, hukukta aşağıdaki alanları doçentlik alanları olarak belirlemiştir: https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2023/8/2023BilimveSanatAlaniAnahtarKelimeler_24082023.pdf  (erişim; 25.9.2023). - II - Bu platformda daha önce fikri mülkiyetin neden bir doçentlik alanı kabul edilmesi gereği üzerinde durulmuştu (Bkz. https://fikrimulkiyet.com/fikri-mulkiyet-hukuku-mustakil-bir-docentlik-alani-ve-mustakil-bir-anabilim-dali-olarak-kabul-edilmeli/). O...

Devamını oku

Sınai Mülkiyet Başvurularında Yenilik ve Hoşgörü Süresi

Uluslararası literatürde “hoşgörü süresi” (grace period) olarak geçen kavram, patent, faydalı model ve tasarım koruma türlerinde aranan yenilik şartına istisna olabilecek kriterleri içermektedir. Bunun için öncelikle yenilik kavramı üzerinde durulması doğru olacaktır. Tasarımda Yenilik Nedir? Tasarımda yenilik kavramı Sınai Mülkiyet Kanunu...

Devamını oku

Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu Gerçekleştirildi

-I- Tarih boyunca basın yayıncılarının, yatırımlarını korumak maksadıyla kendilerine ait haber içeriklerinin kopyalanmasına ilişkin telif koruması talepleri hep reddedilmiştir. Dijital çağdan önce basın yayıncıları, yatırımlarının karşılığını ve haber içeriği üretiminin devamını gazete, dergi gibi basılı materyallerin satışı ve reklam gelirleriyle...

Devamını oku

E-ticarette Önemli Değişim – 4

Yönetmeliğe “Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesi eklenmiş olup aşağıdaki şekildedir. (1) Aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine...

Devamını oku

E-ticarette Önemli Değişim -3

Cayma Hakkına Dair Değişiklikler Cayma hakkının kullanımı başlıklı on birinci maddeye beşinci fıkra eklenerek “Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüketicinin EK’te yer alan formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin...

Devamını oku

E-ticarette Önemli Değişim -2

Ön Bilgilendirmeye Dair Değişiklikler Ön bilgilendirme başlıklı beşinci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentleri değiştirilerek ön bilgilendirme metninin içeriğine dair aşağıdaki yenilikler getirilmiştir: “b) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası...

Devamını oku

E-ticarette Önemli Değişim -1

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ağustos 2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişikliklere ilişkin yönetmeliğin 12. maddesinin 4.fıkrasının son cümlesinde bulunan tüketiciye geri ödenen bedelin kart hamilinin...

Devamını oku

Telif Koruması Kapsamında Eser Sahibinin Adının Belirtilmesi Hakkı

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (“WIPO”) tarafından belirtildiği üzere, telif hakkı; “Telif hakkı yaratıcıların edebi ve sanatsal eserleri üzerindeki haklarını tanımlamak için kullanılan yasal bir terimdir. Telif hakkı kapsamındaki eserler kitap, müzik, resim, heykel ve filmlerden bilgisayar programlarına, veri tabanlarına, reklamlara,...

Devamını oku
Sayfa 1 / 11 1 2 11


EN ÇOK OKUNANLAR

KATEGORİLER